Běh 17. listopadu - přihlášky

Běh 5km na dráze – ASK Děčín

Štafeta 17.listopadu   Děčín – Praha a Praha – Děčín

Přihláška člena štafety

manifestační aktivita jednotlivců, kteří ctí mravní hodnoty – soudržnost, společný cíl, svobodu jednotlivce, odpovědnost, respekt k druhým, pokora, dodržování pravidel, vůle.

K naplnění společného cíle – přenesení štafety od sochy dr. Miroslava Tyrše na děčínském Smetanově nábřeží k pamětní desce v ul. Národní v Praze, jsou tyto vlastnosti nezbytné. V případě dostatečného zájmu uspořádáme dvě štafety běžící proti sobě v opačném směru.

Každý účastník štafety se účastní na vlastní nebezpečí. Bude vybaven ochranou dýchacích cest, rukavicí (nejlépe jednorázovou), reflexními prvky, čelovkou a blikačkou (od 16.00). Bude respektovat pravidla silničního provozu a pohybu na veřejných komunikacích a vozovce bez chodníku. Zavazuje se během akce respektovat aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu.

Každý účastník bude připraven v předpokládaný čas na místě předávky. V případě, že se ze závažných důvodů na poslední chvíli nemůže na místo předávky dostavit, zajistí za sebe zástupce a informuje koordinátora. V opačném případě nebude společného cíle dosaženo. V případě, že účastník nemá komu předat štafetu, kontaktuje koordinátora a běží dál po trase následující úsek, dokud koordinátor nezajistí převzetí štafety dalším účastníkem. Každý může běžet maximálně 2 úseky.

Předání štafety proběhne na konkrétním bodu trasy. Přítomni budou pouze dva účastníci. Ve chvíli předávky budou mít nasazenu ochranu dýchacích cest. Štafeta bude předána v jednorázových rukavicích. Doporučuje se dotýkat se štafety pouze v rukavici.

Účastníka na trase mohou doprovázet pouze členové domácnosti!

Účastník po doběhnutí svého úseku trati, informuje účastníka ob následující úsek (tj. s cca 20 min. předstihem), že se štafeta blíží. Koordinátor se snaží zajistit GPS tracker pro sledování pohybu štafety v reálném čase, aby měl každý účastník či veřejnost přehled o pohybu štafety.

Každý účastník si zajistí dopravu na místo a z místa předávky samostatně a na své náklady.

Přihlašování

Účastník se přihlásí v elektronické tabulce-obě trasy-dole na liště máte obě trasy a QR kód  Zapíše se ke konkrétnímu místu předávky a zaznamená telefonní číslo pro možnost rychlého kontaktu. Do sloupce „F“ s plánovaným časem zapíše odhadovaný výkon (čas) svého úseku. Zapište v uvedeném formátu H:MM:SS. Čím přesnější odhad budeme mít, tím víc se bude blížit realitě čas startu dalších účastníků. Po vyplnění sloupce všemi účastníky se automaticky doplní čas předávky na konkrétním úseku. Zatím jsou v tabulce 2 sloupce pro hrubý odhad času. Sloupec „D“ s kalkulací při průměrném čase 30min/5km a sloupec „E“ s kalkulací času 25min/5km.

Startovné se nevybírá. Případné další aktuální informace budou zveřejněni  do 15.11.2020

Věřím, že si předáme pouze pozitivní energii a víru v demokracii.

Kontakt na koordinátora: Jaroslav Hauzírek 737 840 222