Železný knedlík - přihlášky 2021 spustíme 1. 4. 2021

Online přihlašování zde

– přihlášení je možné také na místě v den závodu – od 10 do 12:30 hodin

On line přihlášky do 3 .8 .2021

Dětský závod – přihlášky na místě, startovné 50 Kč