Děčínská trojkoruna - přihlášky

Kdykoli : stačí pouze odstartovat

Starovné dobrovolné – jde na handicepované sportovce

Platba převodem  na účet číslo 670100-2205399528/6210 jako variabilní symbol použijte své jméno.

MOC DĚKUJEME