PLAVEME SEVEREM-ORIENŤÁK - Propozice

„Orientační „závod „Barbora Swim Challenge“
Termín konání:10.8. 2024
Místo akce:Jezero Barbora a jezero Otakar (vzdálenost mezi jezery 200 metrů).
Start:Jezero Barbora a jezero Otakar – start 11.00-14.00 hod.
Koncept:Dálkové plavání
Startovné:600 kč na místě před akcí
Kontakt:Jan Pacina   plavemeseverem@seznam.cz

Časový harmonogram

Start 11:00 až 14:00. Vstup do vody je individuální v tomto rozmezí.  

Oficiální ukončení: 16:00.

Průběh akce:

 1. Úkol:
  • Najít a obeplavat šest bójek umístěných na hladině jezer (3 bójky na každém jezeře).
 2. Navigace:
  • Hledejte bójky v blízkosti (přibližně 25metrů) navigačních vlajek umístěných na břehu.
  • Vlajky jsou z vody dobře viditelné.
  • Bójky jsou viditelné z hladiny zhruba na 15 metrů.
 3. Slova na bójkách:
  • Každá bójka je označena slovem.
  • Slova tvoří větu.
 4. Pravidla:
  • Plavci doplavou k vlajce, najdou bójku, přečtou slovo.
  • Zapamatují si slova z bójek.
  • K úspěšnému dokončení výzvy je nutné obeplavat všechny bójky a složit ze slov logickou větu.
 5. Vstup a výstup:
  • Vstup a výstup z vody je označen startovací vlajkou.
  • Není dovoleno přebíhat po břehu, kromě přesunu mezi jezery.
 6. Bezpečnost:
  • Plavci jsou ohleduplní a dbají zásad bezpečného plavání.
  • Po celou dobu plavání má plavec připnutou plaveckou bójku.
 7. Časomíra:
  • Čas si měří každý sám.
  • Pořadatel zapisuje čas startu a dokončení.
  • Čas se měří od vstupu do vody po složení a odevzdání věty řediteli akce.
 8. Vyhodnocení:
  • Výsledky se hodnotí na základě obeplutí všech bójek a správně složené věty.
  • Průběžně, hned po výlezu z vody. 
 9. Vyhodnocení:
  • Medaile z dílny Jana Koláře. 

Upozornění: Plavání na dálkové trati je náročné a vyžaduje dobré plavecké schopnosti a kondici. Doporučujeme, aby se účastníci předem dobře připravili a měli při sobě dostatek pitné vody a potřebné vybavení v podobě supportu na padleboardu. Dále také doporučujeme, aby účastníci nepodceňovali počasí a aktuální podmínky na jezerech před každým plaveckým výkonem

Kategorie: ŽENY A MUŽI

Startovné: 600 kč na místě před akcí

Price money : RESPEKT A UZNÁNÍ    :))))) Medaile

Pravidla závodu: Dle pravidel  plavání a fair play

Zakladatel akce: Jan Pacina 2024

DĚKUJEME :)))